Rektörün Mesajı

Sevgili Meslektaşlarım ve Çalışma Arkadaşlarım,

Hukuk Fakültesi ile İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi üyelerinden oluşan bir grup arkadaşımızın girişimiyle, üniversitemizde 2015 yılının Nisan ayında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önleme Birimi, çağın gereklerine ve BİLGİ geleneklerine uygun olarak yapılandırıldı. Yurtiçinde ve yurtdışındaki üniversitelerde faaliyet gösteren benzer birimler incelendi, Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önlemeye Yönelik bir politika belgesi geliştirildi ve birimimiz o tarihten bu yana Psikolojik Danışmanlık Birimi ile yakın ilişki içinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversite, yalnızca bilginin ve birikimin hiyerarşi yarattığı, toplumda sınıf ve köken farklarına temel teşkil eden referansların geçerli olmadığı bir uzamı temsil eder. Bunu hayata geçirmek hiç kolay olmadığı için, bu hedefe ulaşmak daimi bir çaba, daimi bir tutarlılık ve duruş sergilemeyi gerektirir. Her türlü ırkçılığa, yabancı düşmanlığına, cinsiyet ayrımcılığına kapılarını kapatmak her üniversitenin temel görevidir. Cinsiyet ayrımcılığının saldırı ve taciz düzeyine ulaşmasını engellemek ise son derece acil ve yakıcı bir görevdir. Ancak, zaman içinde toplumun kılcal damarlarına işlemiş son derece kırıcı ve yaralayıcı davranışların kısa sürede ortadan kaldırılması, kolay olmadığı kadar yıpratıcı bir sürece dönüşebilir.

Bu anlamda, destek ve engelleme işlevlerini yerine getiren Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önleme Birimi, kendi alanında çok önemli, kimi hallerde yaşamsal bir işlev görmektedir. Önümüzdeki dönemlerde, Politika Belgesi çerçevesinde ele alınan hususlarda ve alanlarda gösterilecek başarılar, çalışmalarına sessizce devam eden bu önemli birimin hedefine ulaşmaktaki inanç ve ardıcıllığını gösterecektir.

Tüm çaba gösteren arkadaşlarımı kutlar, Birimin çalışmasında yeni başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Ege Yazgan

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili