Rektörün Mesajı


Sevgili Meslektaşlarım ve Çalışma Arkadaşlarım,

Üniversitemizin Hukuk Fakültesi ile İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi üyelerinden oluşan bir grup arkadaşımızın girişimiyle 2015 yılının Nisan ayından itibaren yürütülen ortak çalışmalar sonucunda üniversitemizde İstanbul Bilgi Üniversitesi Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önleme Birimi kurulmuş bulunmaktadır.

Bu süreçte öncelikli olarak üniversitenin çeşitli akademik ve idari birimlerinden katılımcıların da katkılarıyla, ekte görebileceğiniz ve birimin çalışma usullerini düzenleyen İstanbul Bilgi Üniversitesi Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önleme Birimi Yönergesi ile birimin kurulmasının gerisindeki amaçları ve ilkeleri ortaya koyan, cinsel taciz ve saldırı ile mücadelede üniversitenin tüm öğrenci ve çalışanlarına rehberlik edecek İstanbul Bilgi Üniversitesi Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önlemeye Yönelik Politika Belgesi hazırlanmıştır. Belgelerin İngilizce çevirilerini de en kısa zamanda sizlerle paylaşacağız.

Gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki üniversitelerde faaliyette olan benzer birimlerin çalışmalarının ve belgelerinin uzun süreye yayılan, titiz ve detaylı bir incelemesi sonucunda hazırlanan bu belgeler, önce eski rektörümüz Sayın Remzi Sanver’in, akabinde üniversite Akademik Kurulu’nun daha sonrasında ise üniversitemiz Mütevelli Heyeti’nin onayına sunularak kabul edilmiştir.

İlerleyen dönemlerde ise, birimin temel faaliyetlerini yürütecek ve birim üzerinden sağlanacak desteklerin koordinasyonunu gerçekleştirecek olan İstanbul Bilgi Üniversitesi Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önleme Birimi Kurulu oluşturulmuş ve bu Kurula Hukuk Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Seda Kalem Berk, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinden Uzman Araştırmacı Gökçeçiçek Ayata ve Öğretim Görevlisi Sevinç Eryılmaz, Sivil Toplum Çalışmaları Merkezinden Öğretim Görevlisi Laden Yurttagüler ve Psikolojik Danışmanlık Biriminden Yrd. Doç. Dr. Alev Çavdar tarafımdan görevlendirilmiştir.

Bundan sonra ise hem bu belgelerin üniversite camiamızda mümkün olduğunca paylaşılması ve belgelerin ortaya koyduğu ilkelerin geniş çaplı olarak sahiplenilmesinin ve içselleştirilmesinin sağlanması hem de öncelikli olarak kendi kurumumuzda ancak nihai olarak toplumumuz içerisinde de toplumsal cinsiyet konusundaki bilginin ve farkındalığın artırılması hususlarında sizlerin de desteğini ve katılımını alarak ilerlemek istiyoruz.

Şu noktada, akademik ve idari birimlerimizin her birinden en az birer temsilci ile Öğrenci Konseyinden en az iki temsilciden oluşacak olan Temsilciler Ağı üyelerinin sizlerin kendi birimlerinizden tavsiye edeceğiniz isimler doğrultusunda oluşturulması önceliğimizdir. İlerleyen günlerde, her birimden kendi temsilcilerini Rektörlüğe bildirmelerini rica edeceğiz. Bu ağa dâhil olacak arkadaşlarımızın hem kendilerine iletilen başvuruların İstanbul Bilgi Üniversitesi Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önleme Birimine yönlendirilmesinde hem de üniversite genelinde cinsel taciz ve saldırı konularındaki bilginin ve farkındalığın artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek eğitim ve tanıtım çalışmalarında Kurula destek sağlamaları beklenmektedir.

Sonuç olarak, üniversitemizin cinsiyetçi kültürü ortadan kaldırmaya yönelik tavrını ve bu konuda benimsediği ilkeleri ifade eden bu belgeler ile gerek öğrencilerimiz gerekse çalışanlarımız için cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya bir başka temelde ayrımcılığa, sömürüye ya da bir başka nedene dayanan her türlü cinsel taciz ve saldırıdan arınmış bir üniversite ortamı yaratmak konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek isteriz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Ege Yazgan

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili