İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önleme Birimi cinsel tacizin ve saldırının yaşanmadığı, karşılıklı saygıya dayanan özgür bir akademik araştırma, eğitim ve çalışma ortamının yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Birim öncelikli olarak cinsel taciz veya saldırı şikâyetleri için etkili bir başvuru mekanizması oluşturmayı ve bu tür şikâyetlerde başvurucuya destek vermeyi ve başvurucuyu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Birim tarafından cinsel tacizi ve saldırıyı önlemeye ve ortadan kaldırmaya yönelik eğitim faaliyetleri ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ve her türlü cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine dair farkındalık çalışmaları da gerçekleştirilecektir. Birimin kurulmuş olması, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin öğrencileri ve çalışanları için cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya bir başka temelde ayrımcılığa, sömürüye ya da bir başka nedene dayanan her türlü cinsel taciz ve saldırıdan arınmış bir üniversite ortamı yaratmak konusundaki kararlılığını da bir kez daha ortaya koymaktadır.