Birim Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önleme Birimi 17.08.2015 tarihinde kuruldu. Birim en temel olarak cinsel tacizin ve saldırının yaşanmadığı, karşılıklı saygıya dayanan özgür bir akademik araştırma, eğitim ve çalışma ortamının yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Birim öncelikli olarak cinsel taciz veya saldırı şikâyetleri için etkili bir başvuru mekanizması oluşturmayı ve bu tür şikâyetlerde başvurucuya destek vermeyi ve başvurucuyu güçlendirmeyi hedefliyor. Birim tarafından aynı zamanda, cinsel tacizi ve saldırıyı önlemeye ve ortadan kaldırmaya yönelik eğitim faaliyetleri ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ve her türlü cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine dair farkındalık çalışmaları da gerçekleştirilecek. Birimin kurulmuş olması, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin öğrencileri ve çalışanları için cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya bir başka temelde ayrımcılığa, sömürüye ya da bir başka nedene dayanan her türlü cinsel taciz ve saldırıdan arınmış bir üniversite ortamı yaratmak konusundaki kararlılığını da bir kez daha ortaya koyuyor.

Birimin kurulması sürecinde öncelikli olarak üniversitenin çeşitli akademik ve idari birimlerinden katılımcıların da katkılarıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önleme Birimi Yönergesi ile birimin dayandığı amaçları ve ilkeleri ortaya koyan, cinsel taciz ve saldırı ile mücadelede üniversitenin tüm öğrenci ve çalışanlarına rehberlik edecek İstanbul Bilgi Üniversitesi Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önlemeye Yönelik Politika Belgesi hazırlandı.

İlerleyen dönemlerde, Birimin temel faaliyetlerini yürütecek ve birim üzerinden sağlanacak desteklerin koordinasyonunu gerçekleştirecek olan İstanbul Bilgi Üniversitesi Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önleme Birimi Kurulu oluşturuldu. Kurul Hukuk Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Seda Kalem Berk, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinden Uzman Araştırmacı Gökçeçiçek Ayata ve Öğretim Görevlisi Sevinç Eryılmaz ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden Tuğçe Çetin Ertekin'den oluşuyor. Birime, doğrudan Kurul üyeleri üzerinden erişilebileceği gibi, aynı zamanda ctsob@bilgi.edu.tr adresi üzerinden de başvuru yapılabiliyor.

 

Birimin amaçları

 • Üniversite içerisinde cinsel tacizi ve saldırıyı önlemeyi ve ortadan kaldırmak,
 • Cinsel tacizin ve saldırının yaşanmadığı, karşılıklı saygıya dayanan özgür bir akademik araştırma, eğitim ve çalışma ortamının yaratılmasına katkıda bulunmak,
 • Cinsiyetçi kültürü ortadan kaldırmaya yönelik çalışmak,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine ve her türlü cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine dair farkındalık yaratmak,
 • Cinsel taciz ve saldırı konularında Üniversite birimlerini ve Üniversite mensuplarını bilgilendirmek,
 • Cinsel taciz veya saldırı şikâyetleri için etkili bir başvuru mekanizması oluşturmak,
 • Cinsel taciz veya saldırı şikâyeti söz konusu olduğunda başvurucuya destek vermek ve başvurucuyu güçlendirmek,
 • Başvurucuların korunmasını sağlamak, başvurucuların yaşadıkları ya da yaşamakta oldukları veya tanık oldukları durum ve olayları güven içerisinde bildirebilmelerini sağlamak ve başvurucuları istenmeyen cinsel davranışları durdurmak yönünde cesaretlendirilmek.

 

Birimin faaliyetleri

 • Cinsel tacize ve saldırıya karşı farkındalık ve duyarlılık yaratmak için eğitim, tanıtım ve benzeri çalışmaları düzenler.
 • Birim çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla, Üniversitenin diğer birimleriyle işbirliği içerisinde cinsel taciz ve saldırı konularına ilişkin araştırma, proje ve yayın yapar.
 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve bağımsız araştırmacılar ile cinsel taciz ve saldırı konularında çalışmak üzere iş birliği yapar, platformlar oluşturur veya var olan platformlara ve çalışmalara katılır.
 • Cinsel taciz ve saldırı başvurularını alır, başvurucuları Üniversite içinde ve dışında alınabilecek destek ve çözüm yolu konusunda bilgilendirir, gerekli yönlendirmeleri yapar.
 • Başvurucuların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, sağlanabilecek desteği tespit eder ve bu konuda ilgili Üniversite birimleriyle iş birliği yapar.
 • Acil durum söz konusu olduğunda alınan acil önlemlerin takibini gerçekleştirir.
 • Başvuruların alındığı, cinsel taciz ve saldırı konularında ve Birim hakkında gerekli bilgilerin ve belgelerin paylaşıldığı, Birime ait erişilebilir ve güncel bir internet sitesinin oluşturulmasını sağlar.
 • Üniversitenin fiziksel koşullarının cinsel taciz ve saldırının önlenmesine yönelik olarak düzenlenmesi yönünde çalışmalar yürütür.
 • Üniversite içi işlemlerde cinsel taciz ve saldırı konularında rapor hazırlar ve sunar, görüş bildirir, uzman desteği sağlar.